Pokój 403 – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim mieści się w budynku starego więzienia wybudowanego w latach 1825-1826, które stanowiło jedno z najcięższych więzień Carskiej Rosji.

  • budynek ulokowany został w widocznym miejscu, zgodnie z panującą wówczas tendencją dla odstraszenia potencjalnych przestępców
  • pierwotnie mogło tu przebywać 130 więźniów
  • w 1883 roku dobudowano II piętro i jego pojemność zwiększona została do 300 więźniów
  • więzienie przeznaczone było dla kryminalistów, ale okresami przebywali tu także więźniowie polityczni (powstańcy styczniowi, uczestnicy rewolucji z 1905 roku  a w okresie międzywojennym – komuniści)
  • podczas II wojny światowej mieścił się tu karny obóz pracy
  • po wojnie więzienie przeszło w administrację UB i więziono w nim żołnierzy podziemia
  • 28 kwietnia 1945 r. oddziały AK opanowały miasto i rozbiły więzienie uwalniając 15 kobiet z Warszawy skazanych za przynależność do tej formacji
  • od lat 50. mieściły się tu magazyny
  • w 1986 r. w dawnym wiezieniu ulokowano Muzeum Czynu Zbrojnego; początkowo było oddziałem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  • w 1996 r. przekształciło się w samodzielną placówkę pod nazwa Muzeum Regionalne

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.