Pokój 402 – Pokój Łążek Garncarski

Wieś, która słynie z wyrobu glinianych garnków.

  • Obecnie czynne są tu trzy pracownie, gdzie powstaje ceramika oparta o dawne wzory.
  • Warto je odwiedzić i przyjrzeć się pracy na kole garncarskim oraz kupić gliniane dzbanki i misy.
  • Co roku, na przełomie czerwca oraz lipca organizowane są tu Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie, których inicjatorem jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. Prowadzone są wówczas warsztaty ceramiki tradycyjnej prowadzone przez garncarzy łążkowskich oraz garncarzy zaproszonych z innych ośrodków/pracowni.

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.