Pokój 305 – Janowskie Stoki

Janowskie Stoki – dawniej – miejsce spotkań gospodyń, które przy źródlisku urządzały pranie; dziś – miejsce w samym centrum miasta, gdzie napić się można źródlanej wody. To tutaj w Wielki Piątek mieszkańcy Janowa Lubelskiego przychodzili, by obmyć się źródlaną wodą, która miała zapewnić zdrowie. Zwyczaj ten jest nadal praktykowany.

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.