Pokój 302 – Uroczysko Kruczek

  • miejsce o religijno-patriotycznym charakterze
  • drewniana kapliczka z ok. 1945 roku z obrazem św. Antoniego

obok kapliczki znajduje się ołtarz polowy, ambona i ławki oraz droga krzyżowa – jej rzeźbione stacje nawiązują do martyrologii narodu polskiego w okresie II wojny światowej

  • To tutaj, według legendy zatrzymał się na odpoczynek św. Antoni, kiedy wędrował z Leżajska do Radecznicy. Na tę pamiątkę wybudowano kaplicę ku czci świętego. Pod kaplicą wypływa źródełko, któremu przypisuje się lecznicze właściwości (woda ma przyśpieszać gojenie się ran). W kapliczce znajdują się zeszyty, do których wpisywane są prośby i podziękowania skierowane do św. Antoniego.

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.