Pokój 201 – Imielty Ług

Imielty Ług to rezerwat leśno-torfowiskowy, który tworzą dwa duże, stopniowo zarastające wodniste akweny. Jest ostoją ptactwa wodnego. Spotyka się tu ok. 100 gatunków ptaków m. in. mewę śmieszkę, żurawia, bąka i błotniaka stawowego. Rezerwat „Imielty Ług” położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w obrębie leśnictwa Łążek, Gwizdów i Kochany. Najłatwiej dotrzeć do niego PKS z Janowa Lubelskiego do Malińca przez Gwizdów gdzie wysiadamy. Z przystanku do rezerwatu jest niecały kilometr. Nazwa prawdopodobnie pochodzi z okresu rozbiorów Polski i w tłumaczeniu z rosyjskiego oznacza „rozległe bagno” i oddaje w sposób precyzyjny charakter rezerwatu.

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.