Pokój 102 – Sanktuarium Matki Bożej

Obecnie istniejący kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, projektu Jana Michała Linka, nadwornego architekta Zamoyskich, zaczęto budować w 1694 r. ; kościół został konsekrowany w  1742 r.

  • kompleks poklasztorny otoczony jest murem z bramkami
  • barokowy kościół ma charakter bazylikowy
  • w wystroju wnętrza kościoła dominują elementy rokokowe
  • w świątyni znajduje się 11 drewnianych ołtarzy o rokokowej stylistyce
  • obok sanktuarium mieści się również muzeum; można w nim zobaczyć zabytkowe naczynia, szaty liturgiczne i obrazy
  • na zewnątrz, na placu przedświątynnym mieścił się dawny cmentarz
  • na ścianie zewnętrznej kościoła – tablica informująca o bombie, która spadła podczas bombardowania 13 września 1939r.; uszkodziła nawę ale ni wybuchła
  • na miejscu objawień stoi kaplica zbudowana przed 1781 r.
  • pod kapliczką znajduje się źródełko, które wytrysnęło w 1668 r.; woda z niego ma uzdrawiającą moc, głównie w leczeniu chorób gardła i oczu
  • za kaplicą – Plac Różańcowy zagospodarowany przez byłego proboszcza ks. Edmunda Markiewicza w latach 1989-96

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.