Pokój 101 – Lasy Janowskie

Lasy Janowskie stanowią część dawnej Puszczy Solskiej i obejmują łącznie aż 124 tys. ha. Zaliczane są do najbardziej rozległych terenów leśnych w Polsce.  Krajobraz zdominowany jest przez bór sosnowy. Spotkać tu można rzadkie gatunki flory: widłak wroniec, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny oraz fauny: bociana czarnego, głuszca, orlika krzykliwego. Nieopodal Nadleśnictwa Janów Lubelski, utworzono liczne ścieżki edukacyjne, a w Ośrodku Edukacji Ekologicznej obejrzeć można wystawę przyrodniczą, która prezentuje bogactwo Lasów Janowskich.

UWAGA: Wszelkie rezerwacje potwierdź telefonicznie lub mailowo.